Styrernettverk barnehage

Våren 2018 ble det etablert nettverk for styrere i barnehagene i regionen. Nettverksamlinger 2-3 ganger i året.

24.01.201915:08 Camilla D. Carlsen