Administrasjon, ledelse og teknisk

Fagkurs i ledelse og administrative fag. Vi tilbyr også kurs for teknisk sektor, kurs i brannvern og HMS.