Barnehage

Gjennom blant annet REKOM samarbeider kommunene og barnehagene i Vesterålen om kompetanseheving gjennom felles kompetanse og erfaringsutveksling