Barnehage

Gjennom blant annet REKOM samarbeider kommunene og barnehagene i Vesterålen om kompetanseheving gjennom felles kompetanse og erfaringsutveksling

10.09.202110:02 Tore Olsen