Videreutdanning for ansatte i barnehage

Tilretteleggingsmidler for barnehageeiere

Barnehageeier vil motta 70 000 kr i tilretteleggingsmidler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud som Utdanningsdirektoratet har igangsatt.

Tilretteleggingsmidlene skal komme den barnehageansatte til gode slik at den ansatte kan gjennomføre studiet. Midlene kan brukes til å dekke vikarutgifter når den ansatte er på studiesamling, kjøp av bøker, betaling av reiseutgifter, oppholdsutgifter og semesteravgift.

Les mer om ordningen på Utdanningsdirektoratet sine sider

Regjeringen vil løfte kvaliteten i barnehagen, styrke etter- og videreutdanning for de ansatte og utdanne flere pedagoger.

udir.no
22.01.201815:08 Camilla D. Carlsen

Videreutdanning for barnehagelærere - Kompetanse for fremtidens barnehage 

Fra 1. februar kan barnehagelærere søke om videreutdanning med studiestart høsten 2022.

Satsingen på barnehage gir utviklingsmuligheter og kompetansetiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagene. Udir har oversikt over videreutdanninger for barnehagelærere. 

Søknadsfrist: 1. mars
Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1. mars. Du søker via Udir sine sider. 

Udir.no - Videreutdanninger

 

Tilbud fra UiT Norges arktiske universitet høsten 2022:

Tilbud fra Nord universitet høsten 2022:

Helt nettbaserte studier som kan følges fra hele landet: 

Styrerutdanningen

Lederutdanning for styrere (fagleder, daglig leder) og assisterende styrere som har faglig, administrativt og peronalansvar i barnehage.

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehage, UiT

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr UiT- Norges arktiske universitet ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen. Studiet er på 30 studiepoeng og er organisert med studiesamlinger fordelt over 3 semester. Fullført studie vil kunne innpasses i masterstudier som omhandler utdanningsledelse.

Se oversikt på Udir.no - Styrerutdanning alle tilbydere

Fagskole – barnehageansatte

Fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte er en videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter med minimum fem års erfaring fra arbeid med barn.

Studiet tas på deltid over to år og utgjør 60 studiepoeng. Studenten må jobbe i barnehage under studieperioden. Noen tilbud er stedsbaserte andre er nettstudier. 

Les mer om fagskole for barnhageansatte på udir.no