Helse og omsorg

Innen helse og omsorg søker RKK å ivareta fokus og prioriteringer til både statlige satsinger og til lokalt meldte behov. Utdannings-/ opplæringsbehovene innen helse og omsorg er i stor grad drevet av konsekvensene av Samhandlingsreformen.