Nord universitet - Akvafleks i Vesterålen - Produksjonsbiologi

Jobber du i havbruksnæringen eller ønsker å bygge kompetanse for framtidige jobbmuligheter? Nord universitet, studiested Vesterålen, tilbyr et deltidsstudium med 3 emner: Produksjonsbiologi, Fiskehelse og velferd og Vannbehandlingsteknologi. Hvert emne gir 10 studiepoeng. I første omgang tilbys studiet Produksjonsbiologi, som går over to semester 2023 med tre samlinger. Første og siste samling gis fysisk i Vesterålen. Andre samling gis på digital plattform. Man kan velge hvilket av de tre emne man vil ta. Imidlertid er det en fordel at man har tatt Produksjonsbiologi før man tar emnet Fiskehelse og velferd. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig KurslokaleArrangørGrupperingLegg i kalender Tittel Nord universitet - Akvafleks i Vesterålen - Produksjonsbiologi Kursstart 15.03.2023 Varighet 6 dager Påmelding 01.02.2023 23:59 Regionale kurs Les mer Meld meg på

15.03.2023
Meld meg på

Om emnet Produksjonsbiologi:

Emnet gir grunnleggende kompetanse om fiskens biologi med særlig relevans produksjon av laks.

 • Første og andre samling er fokusert på generell fiskebiologi, med vekt på laksens livssyklus, utviklingsbiologi samt viktige fysiologiske prosesser og styringen av disse. Introduksjon til genetikk og avlsarbeid på laks. Praktisk øvelse med obduksjon av laks og blodprøvetaking.
 • Tredje samling har som tema ernæring og fôring, og vektlegger fiskens ernæringsbehov på ulike stadier, forsammensetning og fôrkvalitet. Sammenhengen mellom ernæring, foring, foringsregimer og kvalitet i ulike ledd berøres også.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om laksens livssyklus med viktige stadier.
 • kan redegjøre for viktige og relevante fysiologiske prosesser som oksygenopptak, osmoregulering, energiomsetning og fordøyelse.
 • kan forklare hvordan smoltifisering og reproduksjon styres i kommersiell produksjon.
 • har kunnskap om genetikk og avlsarbeid hos laks.
 • har bred kunnskap om laksens behov for ulike næringsstoffer relatert til livsstadium, og kan beskrive sammenhengen mellom ernæring, foringsregimer og kvalitet på ulike stadier.
 • kan redegjøre for sammenhengene mellom av teknisk og kjemisk fôrsammensetning og fôrkvalitet.

Ferdigheter

Studenten

 • kan forklare hvordan laks er tilpasset til å fungere optimalt i sitt miljø på de ulike livsstadiene.
 • kan gjennomføre en enkel obduksjon av laks, og gjenkjenne de ulike indre organer og deres normaltilstand.
 • kan bidra i vurdering av fôrkvalitet og fôrsammensetning.
 • kan presentere norsk havbruksnæring på en reflektert og nyansert måte.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kan bruke Excel til enkle beregninger av snittvekt og tilvekst hos laks.
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom muntlig framlegging.
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor produksjon av laks.

Praktisk informasjon

De to siste emnene: Fiskehelse og Vannbehandlingsteknologi starter opp hhv. vår 2024 og vår 2025. Begge går over ett semester For å kunne sette i gang studiet må det være tilstrekkelig antall deltakere. Det samme gjelder de to påfølgende emnene.

Kursplan

Kursstart 15.03.2023 Varighet 6 dager Instruktør NORD Universitet, studiested Vesterålen Priser Bindende påmelding Ja Påmelding 01.02.2023 23:59 Kurslokale Arrangør Gruppering Regionale kurs Legg i kalender