Rask Psykisk Helsehjelp (RPH)

Regjeringen og Stortinget ønsker å fortsette satsingen på lavterskel tilbudet Rask psykisk helsehjelp, omtalt som RPH-modellen. Vi arbeider nå for å få satt opp en egen utdanning i Vesterålen/ Lofoten/ Ofoten i 2024 og er avhengig av tilstrekkelig antall studenter. Vi ønsker derfor å begynne rekrutteringen allerede nå. Påmelding er ikke bindende, men er et forsøk på å avklare interessen. Klarer vi ikke å sannsynliggjøre nok deltakere til å fylle en klasse (30 deltakere), blir det ikke noe tilbud i 2024. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig KurslokaleArrangørGrupperingLegg i kalender Tittel Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) Kursstart 2024 Varighet 1 dag Påmelding 25.10.2023 12:00 Ledig 28 av 50 ledig Kulturfabrikken RKK Vesterålen Regionale kurs Les mer Meld meg på

2024
Meld meg på

Rask psykisk helsehjelp (RPH) høster velfortjent interesse i mange kommuner i Norge. Det er et korttids behandlingstilbud i kommunen for personer over 16 år med mild til moderat angst, depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. Hovedmålet er å gi direkte hjelp til flere personer uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Behandlingen skal redusere symptomene, og styrke både funksjonen og livskvaliteten for de som mottar hjelp. Å øke arbeidsevnen, og forhindre langtidsfravær for de som er i jobb, er et annet vesentlig mål (napha.no). Tilbudet gis ut fra en tankegang om at flest mulig skal kunne få tilbud som krever lite tid per person, mens man i så liten grad man kan gir tilbud individuelt. Slik når man flere med mindre tidsbruk.

Helsedirektoratet viser til høy andel av friske etter å ha mottatt tilbud fra RPH, og ønsker lavterskeltiltak etter denne modellen ut i så mange kommuner som mulig. De gir derfor støtte til kommuner som ønsker å opprette RPH gjennom blant annet gratis opplæring.

Napha gir svært god informasjon om RPH, og har også en viktig rolle som støtte for implementering av RPH i kommunene.

Se også eventuelt RPH-håndboka.

En oppsummering av norske effektstudier

Det er Norsk forening for Kognitiv Terapi (NFKT) som gir opplæringen. Vi har fått til en avtale med dem om å legge undervisningen til Vesterålen, og NFKT har fått dette godkjent av helsedirektoratet, som betaler for opplæringen.

Utdanningen går over 2 semester. Studieplan oppgir 37 studiedager over 13 samlinger, noen fysiske samlinger i Vesterålen og noen på Teams.

Praktisk informasjon

Det er en forutsetning at vi klarer å fylle en klasse. Interesserte til studiet bes derfor melde seg på nå.

Påmeldinger

NavnFirmanavn
Anders EvenrudAnnet
Andøy Kommiune
Andøy kommune
Andøy kommune
Andøy kommune
Berit BjørhovdeBø kommune
Cecilie Starheim Sortland kommune
Greta TobiassenØksnes kommune
Hadsel kommuneHadsel kommune
Hadsel kommuneHadsel kommune
Hadsel kommuneHadsel kommune
Hadsel kommuneHadsel kommune
Hilde LjoslandSortland kommune
Mads HarlundAnnet
Pernille Øijord
Randulf Nedrum Sortland kommune
Tone Helgesen NeergaardAndøy kommune
Vestvågøy kommune Vestvågøy kommune
Øksnes kommune
Øksnes kommune Øksnes kommune
Øksnes KommuneØksnes kommune
Øksnes kommune

Kursplan

Kursstart 2024 Varighet 1 dag Instruktør Norsk forening for kognitiv terapi Ansvarlig Hans Arne Norbakk Bindende påmelding Nei Påmelding 25.10.2023 12:00 Ledig 28 av 50 ledig Kurslokale Kulturfabrikken Arrangør RKK Vesterålen Gruppering Regionale kurs Legg i kalender