Skill up Network: Psykisk helsearbeid - 60 stp

Fagskoletilbud i psykisk helsearbeid for deg som har fagbrev, eller kan dokumentere realkompetanse. Studiet har fokus på psykisk helse og tiltak for mennesker med psykiske lidelser. Det kvalifiserer deg til forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig KurslokaleArrangørGrupperingLegg i kalender

04. september 2023
Meld meg på

Gjennom utdanningen lærer du å gi god omsorg til denne pasientgruppen. Du får en kompetanseheving som kan tas direkte i bruk i din arbeidshverdag og faglig påfyll som gir deg økt trygghet når du skal iverksette tiltak for pasienter med psykiske lidelser.

  • Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfag 10 stp
  • Forståelsen av psykisk helsearbeid 7 stp
  • Teorier og arbeidsmåter, relasjonskompetanse og psykososialt arbeid 12 stp
  • Organisering og ledelse 7 stp
  • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt 9 stp
  • Praksis 15 stp

NB: Dette studiet er finasiert av Nordlands fylkeskommune og gjelder studenter i Nordland fylke. Velg studiested Bodø når dere søker på opptak.

Praktisk informasjon

Psykisk helsearbeid Bodø H2023 Oppstart i uke 36. Studiet går annen hver uke i partalluker gjennom hele studie. Studiet starter med en digital og en fysisk 3 dagers samling fra kl 09:00-15:00, med oppmøte i Bodø. Videre fortsetter studiet med samling 2 til 3 sammenhengende dager cirka en gang per måned. Timeplan publiseres medio juni. Studiet har 1-2 samlinger per semester med oppmøte i Bodø. Individuell- og/eller gruppeveiledning foregår i partallsukene hvor det ikke er samling. Veiledningstiden avtales med lærer og vil tilsvare ca. 1-3 timer per veiledningsuke. Veiledning foregår hovedsakelig digitalt. I tillegg skal du benytte digitale læringsressurser (podcaster, forelesningsfilmer etc.), tilsvarende ca. 1-3 timer per uke, som forberedelse til samlingene. Det er obligatoriske arbeidskrav før hver eksamen, og en eksamen per emne. Studiet går på deltid over to år med 50% studiebelastning. Det stilles krav om 75% fremmøte per emne. Kostnader: Semesteravgift på kr. 750 og studieavgift på kr. 1500 pr. semester. Varighet 4 semestre. I tillegg kommer utgifter til lærerbøker og eventuelt PC. Med forbehold om endringer.

Kursplan

Kursstart 04. september 2023 Dag 1 Hele dagen (mandag 04.09) Varighet 1 dag Instruktør Folkeuniversitetet Ansvarlig Hans Arne Norbakk Bindende påmelding Ja Påmelding 29.08.2023 23:59 Kurslokale Nettbasert Arrangør SkillUp Network Gruppering Regionale kurs Legg i kalender