Klinisk observasjonskompetanse - ProACT - instruktørkurs

Medarbeidere i kommunale helse- og omsorgstjenester møter stadig sykere pasienter og beboere. Tendensen er mer komplekse og utfordrende problemstillinger. Dette betyr at tjenestene må jobbe systematisk med kvalitets- og forbedringsarbeid, og medarbeiderne må ha kunnskap, ferdigheter og verktøy for å gjøre gode kliniske observasjoner og vurderinger. For implementering av Nasjonale Faglige råd i tidlig oppdagelse og rask respons på forverret somatisk tilstand, tilbyr USHT Nordland og RKK Vesterålen og Lødingen, ProACT opplæringspakke for kommunene i Vesterålen og Lødingen. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig KurslokaleArrangørGrupperingLegg i kalender Tittel Klinisk observasjonskompetanse - ProACT - instruktørkurs Kursstart 04. oktober 2022 Varighet 2 dager Påmelding 30.08.2022 16:00 Ledig 11 av 12 ledig Kulturfabrikken, Hermetikken RKK Vesterålen Regionale kurs Les mer Meld meg på

04. oktober 2022 (Frist: 30.08)
Meld meg på
04.10.202209:00 Hans Arne Norbakk

Kurset gir kompetanse i å observere pasienter systematisk etter ABCDE+F prinsippene, bruk av NEWS2 og ISBAR (sikker muntlig kommunikasjon) og omfatter teoriundervisning, refleksjoner, ferdighetstrening og kommunikasjonsøvelser.

Dag 1 går deltagerne gjennom grunnutdanningen for proACT. Det blir forelesninger og diskusjoner, samt praktiske øvelser i form av scenario-trening med tilbakemeldinger. Det er denne kursdagen deltagerne skal arrangere til andre ansatte når dere blir instruktører. På slutten av dag 1 får alle deltagere et case som de forbereder seg på til dag 2.

Dag 2 er selve instruktørdagen. Det blir en gjennomgang av hva det innebærer å være en instruktør. Deretter gjennomfører deltagerne sitt scenario med påfølgende tilbakemelding fra hovedinstruktør. To og to samarbeider om å være fasilitator i scenario-treningene.

Påmeldinger

NavnFirmanavn
Pia BjurstamHadsel kommune

Kursplan

Kursstart 04. oktober 2022 Dag 1 09:00-16:00 (tirsdag 04.10) Dag 2 09:00-16:00 (onsdag 05.10) Varighet 2 dager Instruktør USHT Nordland Ansvarlig Hans Arne Norbakk Bindende påmelding Ja Påmelding 30.08.2022 16:00 Ledig 11 av 12 ledig Kurslokale Kulturfabrikken, Hermetikken Arrangør RKK Vesterålen Gruppering Regionale kurs Legg i kalender

VISES KUN FOR ADMIN - DENNE MÅ IKKE FJERNES