Psykiske helsetjenester - dagssamling i regi av Statsforvalteren i Nordland

Med bakgrunn i Riksrevisjonenes undersøkelse av psykiske helsetjenester fra juni 2021 og funn om bistand til kommunene fra Statsforvalter til arbeidet med psykisk helse og rus, er Statsforvalteren blitt bedt om å sørge for at alle kommuner i løpet av 2022, får tilbud om veiledning på hvordan de kan jobbe med forebygging og utvikling av tjenestetilbudet innen psykisk helse og rus. Til denne dagsamlingen på Sortland inviteres kommunalsjefer og ledere på alle nivå i kommuner og DPS i Ofoten og Vesterålen. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig KurslokaleArrangørGrupperingLegg i kalender Tittel Psykiske helsetjenester - dagssamling i regi av Statsforvalteren i Nordland Kursstart 24. august 2022 Varighet 6 timer Påmelding 23.08.2022 12:00 Ledig 12 av 30 ledig Kulturfabrikken RKK Vesterålen Regionale kurs Les mer Meld meg på

24. august 2022 (Frist: 23.08)
Meld meg på
24.08.202210:00 Hans Arne Norbakk

Program dagsamling med Statsforvalteren

Kl. 1000 – 1030: Velkommen, presentasjon deltakere og innledning.

Nasjonale satsinger ROP ved seniorrådgiver Yngve Osbak samt
tilskuddsordninger ved rådgiver Line Lorentzen Solvær, Statsforvalteren i Nordland.

Kl. 1030 – 1130: «Alle skal bo trygt og godt - Gode boliger og tjenester til sårbare grupper på boligmarkedet», ved seniorrådgiver Linn Edvardsen og "Organisering av tidligere Husbankansatte hos Statsforvalteren" ved fagdirektør Elisabeth Nordmo, Statsforvalteren i Nordland.

Kl. 1130 – 1145: Pause.

Kl. 1145 – 1230: "KORUS Nord - hvem er vi og hva kan vi tilby"? "Kort om utvalgte innsatsområder (Overdoseforebyggende arbeid, Brukerplan, Eldre og rus, Tidlig innsats og Rådgivende enheter)" ved seniorrådgiver Elisabeth Nordmo, KORUS Nord.

Kl. 1230 – 1300: Lunsj. 

Kl. 1300 – 1345: «Hva er rusforebygging lokalt? Rusvaner blant de unge. Hva sier Ungdata?» ved rådgiver Trude Aalmen, KORUS Nord.

Kl. 1345 – 1400: Pause 

Kl. 1400 – 1500: «Lokalbasert psykisk helsearbeid» -hva er rådene fra helsemyndighetene, og hva kan være gode grep lokalt?» NAPHA ved faglig rådgiver Gretha Helen Evensen

Kl. 1500 – 1515: Pause 

Kl. 1515 – 1600: Oppsummering og kommentarer. 

1600 -                Vel hjem!

Praktisk informasjon

Ingen kursavgift. Det serveres varm lunsj. Diett meldes til arrangør.

Påmeldinger

NavnFirmanavn
Bjørnar HansenAnnet
Daniel MørchAnnet
Desirée Skjerpen HøgmoAnnet
Elaine ÅnstadAnnet
Gry BrunHadsel kommune
Hilde Gunn VaseliHadsel kommune
Kjersti JohnsenBø kommune
Laila JohnsenHadsel kommune
Lena FrantzenØksnes kommune
Lise -Marie SandvoldAnnet
Marion CeliusHadsel kommune
Mette LarsenAndøy kommune
Nora Mortensen AaloAnnet
Roy Rønne GaaslandAnnet
Sture JacobsenSortland kommune
susanne Skog-LeiteBø kommune
Trude LyngsethAndøy kommune
Vanja SkogvollAnnet

Kursplan

Kursstart 24. august 2022 Dag 1 10:00-16:00 (onsdag 24.08) Varighet 6 timer Instruktør Statsforvalteren i Nordland Ansvarlig Hans Arne Norbakk Bindende påmelding Ja Påmelding 23.08.2022 12:00 Ledig 12 av 30 ledig Kurslokale Kulturfabrikken Arrangør RKK Vesterålen Gruppering Regionale kurs Legg i kalender

VISES KUN FOR ADMIN - DENNE MÅ IKKE FJERNES