Helselederutdanning modul 5 - Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen? Deltidsstudiet er utviklet av Fagakademiet AOF og Høgskolen Innlandet, og er en fleksibel og praksisnær lederutdanning for nye og etablerte ledere i helse og omsorg med 8 fagmoduler. Hver modul gir 7,5 studiepoeng. RKK Vesterålen har kjørt denne etterutdanningen siden 2016 og nærmere 90 studenter har fullført alle 8 modulene. Tilbakemeldingene fra deltakerne er meget gode. Innholdet i modul 5 er fornyet siden vi sist kjørte den. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig KurslokaleArrangørGrupperingLegg i kalender

12. september 2022

Læringsutbytte:
En kandidat med fullført kvalifikasjon har tilegnet seg følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap
Kandidaten:

 • har teoretisk innsikt i og forståelse av rammeverket for de grunnleggende prinsippene for utøvelsen av den juridiske tilnærmingsmåten
 • har oversikt over og innsikt i de sentrale lovene innenfor helse- og omsorgstjenesten
 • har kunnskap om hvordan loven innvirker på ledelse innenfor helse- og omsorgstjenester og som kan bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring 
 • har kunnskap om betydningen av pasientens rettigheter

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan gjennom lovverket ivareta pasienters rettigheter
 • kan dokumentere og arkivere hendelser på en forsvarlig måte
 • kan utøve tjenesten på en forsvarlig måte
 • kan ivareta brukermedvirkning
 • kan stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode
 • kan finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmål skal løses

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har forståelse for konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten
 • har evne til faglig samhandling med andre, til retts politisk tenkning og til formidling av faglig innsikt 
 • har bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter

Praktisk informasjon

Organisering og arbeidsformer: Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. I kursavgiften inngår faglitteratur og bevertning alle kursdagene

Påmeldinger

NavnFirmanavn
Ailin VatndalMiljøarbeidertjenesten gr1. Hadsel kommune
Camilla LaupstadHjemmesykepleien nord, Andøy
Cathrine KaroliussenØksnes kommune
Charlotte Aune Andreassen Hadsel kommune
Dagmar LeiknesLødingen kommune
Espen HaugerstuenHadsel kommune
June OlsenHadsel kommune
June EilertsenSortland kommune
Karine M HansenØksnes kommune
Katrine Daae PaulsenLamarktunet, Kårstua
Kristin DahlmoSortland kommune
Line Grongstad JenssenFysio- og ergoterapitjenesten, Hadsel kommune
Liv Hanne StrandBø kommune
Maria SobarzoSortland Kommune
Mette LarsenAndøy kommune
Renate Ytterdal RøsnesMiljøarbeidertjenesten Hadsel
Renathe Amalie WieseAndøy kommune
susanne Skog-LeiteHelseavdelingen Bø
Trude LyngsethAndøy kommune

Kursplan

Kursstart 12. september 2022 Dag 1 09:00-15:30 (mandag 12.09) Dag 2 09:00-15:30 (tirsdag 13.09) Dag 3 09:00-15:30 (tirsdag 25.10) Dag 4 09:00-15:30 (onsdag 26.10) Varighet 4 dager Instruktør Morten Walløe Tvedt, Høgskolen i Innlandet Ansvarlig Hans Arne Norbakk Priser Standard kr 5.000,- Bindende påmelding Ja Påmelding 05.09.2022 16:00 Ledig Frist utløpt Kurslokale Kulturfabrikken Arrangør RKK Vesterålen Gruppering Regionale kurs Legg i kalender
Foto: Thomas Raupach (CC)