Helselederutdanning modul 5 - Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen? Deltidsstudiet er utviklet av Fagakademiet AOF og Høgskolen Innlandet, og er en fleksibel og praksisnær lederutdanning for nye og etablerte ledere i helse og omsorg med 8 fagmoduler. Hver modul gir 7,5 studiepoeng. RKK Vesterålen har kjørt denne etterutdanningen siden 2016 og nærmere 90 studenter har fullført alle 8 modulene. Tilbakemeldingene fra deltakerne er meget gode. Innholdet i modul 5 er fornyet siden vi sist kjørte den. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig KurslokaleArrangørGrupperingLegg i kalender Tittel Helselederutdanning modul 5 - Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten Kursstart 12. september 2022 Varighet 4 dager Påmelding 05.09.2022 16:00 Ledig 12 av 30 ledig Kulturfabrikken RKK Vesterålen Regionale kurs Les mer Meld meg på

12. september 2022 (Frist: 05.09)
Meld meg på
12.09.202209:00 Hans Arne Norbakk

Læringsutbytte:
En kandidat med fullført kvalifikasjon har tilegnet seg følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap
Kandidaten:

 • har teoretisk innsikt i og forståelse av rammeverket for de grunnleggende prinsippene for utøvelsen av den juridiske tilnærmingsmåten
 • har oversikt over og innsikt i de sentrale lovene innenfor helse- og omsorgstjenesten
 • har kunnskap om hvordan loven innvirker på ledelse innenfor helse- og omsorgstjenester og som kan bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring 
 • har kunnskap om betydningen av pasientens rettigheter

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan gjennom lovverket ivareta pasienters rettigheter
 • kan dokumentere og arkivere hendelser på en forsvarlig måte
 • kan utøve tjenesten på en forsvarlig måte
 • kan ivareta brukermedvirkning
 • kan stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode
 • kan finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmål skal løses

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har forståelse for konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten
 • har evne til faglig samhandling med andre, til retts politisk tenkning og til formidling av faglig innsikt 
 • har bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter

Praktisk informasjon

Organisering og arbeidsformer: Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. I kursavgiften inngår faglitteratur og bevertning alle kursdagene

Påmeldinger

NavnFirmanavn
Ailin VatndalMiljøarbeidertjenesten gr1. Hadsel kommune
Camilla LaupstadHjemmesykepleien nord, Andøy
Dagmar LeiknesLødingen kommune
Espen HaugerstuenHadsel kommune
Inger-Lise RobertsenHelse og omsorg, Sortland
June OlsenHadsel kommune
June EilertsenSortland kommune
Katrine Daae PaulsenLamarktunet, Kårstua
Kristin DahlmoSortland kommune
Line Grongstad JenssenFysio- og ergoterapitjenesten, Hadsel kommune
Liv Hanne StrandBø kommune
Maria SobarzoSortland Kommune
Mette LarsenAndøy kommune
Renate Ytterdal RøsnesMiljøarbeidertjenesten Hadsel
Renathe Amalie WieseAndøy kommune
susanne Skog-LeiteHelseavdelingen Bø
Tone Beate Tangen JohansenSortland kommune
Trude LyngsethAndøy kommune

Kursplan

Kursstart 12. september 2022 Dag 1 09:00-15:30 (mandag 12.09) Dag 2 09:00-15:30 (tirsdag 13.09) Dag 3 09:00-15:30 (tirsdag 25.10) Dag 4 09:00-15:30 (onsdag 26.10) Varighet 4 dager Instruktør Flere Ansvarlig Hans Arne Norbakk Pris kr 5.000,- Bindende påmelding Ja Påmelding 05.09.2022 16:00 Ledig 12 av 30 ledig Kurslokale Kulturfabrikken Arrangør RKK Vesterålen Gruppering Regionale kurs Legg i kalender
Foto: Thomas Raupach (CC)

VISES KUN FOR ADMIN - DENNE MÅ IKKE FJERNES