Helselederutdanning emne 6 - Innovasjonsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Har du lyst å bli leder? Eller ønsker du å stå bedre i lederrollen? Deltidsstudiet er utviklet av Fagakademiet AOF og Høgskolen Innlandet, og er en fleksibel og praksisnær lederutdanning for nye og etablerte ledere i helse og omsorg med 8 fagmoduler. Hver modul gir 7,5 studiepoeng. RKK Vesterålen har kjørt denne etterutdanningen siden 2016 og nærmere 90 studenter har fullført alle 8 modulene. Tilbakemeldingene fra deltakerne er meget gode. Innholdet i emne 6 er fornyet siden vi sist kjørte den. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig KurslokaleArrangørGrupperingLegg i kalender

01. februar 2023

Læringsutbytte:
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten:

 • har teoretisk kunnskap om perspektiver på innovasjon og leders rolle som kulturbygger og aktiv innovasjonsleder
 • har teoretisk kunnskap om innovasjonsarbeid som fenomen og prosess - fra idegenerering til implementering, gevinstrealisering og drift
 • har teoretisk kunnskap om samskaping som sosial innovasjon i helse- og omsorgstjenesten
 • har teoretisk kunnskap om medarbeiderdrevet innovasjon
 • har kunnskaper omverdiskapende prosjektledelse i et innovasjonsperspektiv
 • har kunnskap om perspektiver på velferdsteknologi og etiske utfordringer i arbeid med velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste


Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan lede prosesser for samskaping og innvolvering i -og mellom nivåer
 • ta i bruk relevant verktøy for innovasjonsarbeid
 • har grunnleggende innsikt i praksisnær prosjektstyring og ledelse
 • kan tilrettelegge for medarbeiderdrevet innovasjon på arbeidsplassen
 • har refleksjonskompetanse på etiske perspektiver knyttet til velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • kan identifisere kuturelle hemmere og fremmere for innovasjonsarbeid og aktivt arbeide med egen lederadferd knyttet til rollen som innovasjonsleder

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • har en helhetlig tilnærming til innovasjonsarbeid i helse og omsorgtjenesten
 • har grunnleggende kompetanse i prosjektledelse som verdiskapende og situasjonsbestemt
 • har grunnleggende forståelse, kunnskap og ferdigheter til å styrke egen lederrolle og praktisere innovasjonsledelse i innovasjonsprosesser
 • har kunnskap om relevant innovasjonsverktøy knyttet til verdiskapende bruk av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten
 • har grunnleggende forståelse for viktigheten av medarbeiderinvolvering og samhandling i innovasjonsarbeid

Praktisk informasjon

Organisering og arbeidsformer: Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe. I kursavgiften inngår faglitteratur og bevertning alle kursdagene VI ANBEFALER Å LESE BOKA TIL AASEN OM INNOVASJON TIL FØRSTE SAMLING

Påmeldinger

NavnFirmanavn
ailin vatndalHadsel kommune
Camilla LaupstadAndøy kommune
Charlotte Aune AndreassenHadsel kommune
Espen HaugerstuenHadsel kommune
Hege LøkkenSortland kommune
Håvard Lunde LaksåSortland kommune
June EilertsenSortland kommune
Karine HansenØksnes kommune
Katrine PaulsenSortland kommune
Kristin DahlmoSortland kommune
Kristine StikholmenSortland kommune
Linda KaroliussenSortland kommune
Line Grongstad JenssenHadsel kommune
Maria SobarzoSortland kommune
Marita FossemØksnes kommune
Renate Ytterdal RøsnesHadsel kommune
Renathe WieseAndøy kommune
Robin ByeSortland kommune
Sture JacobsenSortland kommune
Tena MaticLødingen kommune
Tone Johansen Sortland kommune
Trude LyngsethAndøy kommune
Truls OlsenHadsel kommune

Kursplan

Kursstart 01. februar 2023 Dag 1 09:00-15:30 (onsdag 01.02) Dag 2 09:00-15:30 (torsdag 02.02) Dag 3 09:00-15:30 (onsdag 26.04) Dag 4 09:00-15:30 (torsdag 27.04) Varighet 4 dager Instruktør Anja Tjelflaat, Ambia Ansvarlig Hans Arne Norbakk Priser Standard kr 5.000,- Bindende påmelding Ja Påmelding 27.01.2023 16:08 Ledig Frist utløpt Kurslokale Kulturfabrikken Arrangør RKK Vesterålen Gruppering Regionale kurs Legg i kalender