Deltids desentralisert helsesykepleierutdanning - 90 studiepoeng

RKK Vesterålen og Høgskolen i Innlandet samarbeider om å få satt opp en egen klasse nett- og samlingsbasert helsesykepleierutdanning fra januar 2023. Studiet finansieres av de enkelte kommuner som har studenter eller av studentene selv. Påmelding her er ikke bindende og betyr heller ikke at man er sikret plass. Skulle det komme flere påmeldte enn tilgjengelige plasser, vil kommunene blir prioritert. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig KurslokaleArrangørGrupperingLegg i kalender

23. januar 2023

Utdanningen går over seks semestre/ tre år (90 studiepoeng), og har 20 studieplasser. Utdanningen følger «Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning som trådte i kraft 1.7.2021. For de studenter som ønsker en full master over fire år, vil vi forsøke å legge til rette for det i samarbeid med høyskolen.

Det er to hovedretninger for påmelding til studiet:

  • Kommunen kjøper studieplassen og tildeler den til en av sine ansatte
  • Studenten betaler selv for studieplassen og har en avtale med kommunen om veiledning og praksisplass

Foreløpig prisantydning pr. studieplass er 250 000 kroner som gir en semesteravgift på kr. 84 000. Kostnad til ukentlig veiledning kan komme i tillegg. 

RKK Vesterålen søker om tilskudd fra Statsforvalteren i Nordland til opplegget. Eventuelt tilskudd vil gi reduksjon i pris.

Kjøper av studieplass må forplikte seg å betale studieavgift alle tre årene. Det vil bli laget egen avtale på hver studieplass mellom RKK Vesterålen og kommune eller student. 

Lånekassen
Høyskolen i Innlandet er et godkjent lærested, noe som er en forutsetning for lån og stipend hos Lånekassen.

  • Studenter kan derfor søke om basislån
  • Studenter kan også søke om skolepengelån. På et deltidsstudie med 30 studiepoeng pr. år, er maksimalt lån til skolepenger per år 34 068 kr.

Her er mer info om ordninger for voksne studenter.

Kompetansetilskudd
Kommunene kan årlig, søke om kompetansetilskudd for å delfinansiere skoleplassen. 

Opptakskrav
Kravet for å kunne komme inn er vanlig sykepleierutdanning (120 studiepoeng) og minimum ett års relevant praksis.

Praktisk informasjon

* I feltet "Beskjed til arrangør" bør studenten oppgi hvorvidt plassen kjøpes av kommunen eller av studenten selv. * Se vedlegg nederst på siden.

Kursplan

Kursstart 23. januar 2023 Dag 1 09:00 (mandag 23.01) Varighet 1 dag Instruktør Flere Ansvarlig Hans Arne Norbakk Priser Standard kr 250.000,- Bindende påmelding Ja Påmelding 01.08.2022 23:59 Ledig Frist utløpt Kurslokale Arrangør RKK Vesterålen Gruppering Regionale kurs Legg i kalender