Kurs i plan- og bygningslov

Webinar i nye byggesaksregler og sentrale regler i plan og bygningsloven Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig KurslokaleArrangørGrupperingLegg i kalender

10. mars 2023
Meld meg på

Byggesaksreglene i plan og bygningsloven og saksbehandlingsforskriften (SAK 10) er i stadig endring og nye endringer er vedtatt i mai 2021

På kurset gis en innføring i de nye reglene, samt øvrige viktige byggesaksregler. 

Målgruppe: 

Kurset passer for entreprenører, rådgivere, kommuner og andre som har roller i en byggesak. 

Innhold:

Sentrale tema på kurset vil være:

I: Før byggestart – regelverket, søknadssystem, ansvarsreglene – krav til byggetomta

Regelverkets oppbygging og system
Hva er søknadspliktig?
Søknadspliktige tiltak med pålagt ansvarsrett
Søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett
Saksbehandlingsregler for søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, herunder frister, nabovarsling mv.  
Klagereglene

Hvilke tiltak er unntatt søknadsplikt? Noen må likevel meldes til kommunen i etterkant (registrering i matrikkel)
Ansvarsrettsystemet og endringene i sentral godkjenningsordning.
Hvilke oppgaver og ansvar har ansvarlig søker, ansvarlig utførende og prosjekterende og ansvarlig kontrollerende?
Sentral godkjenning. Hvilken betydning har denne? Nye regler.
Krav til byggetomta

II: Under byggetiden – kravene til aktørene, avfall, uavhengig kontroll, kommunens tilsyn

Krav til bedriftens egenkontroll/kvalitetssikring av eget arbeid/prosjektering
Avfallshåndtering
Uavhengig kontroll /tredjepartskontroll - – når og hvordan skal dette skje?
Kommunens tilsyn
 

III:        Ferdigstillelse /etter ferdigstillelse – midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse – hvilken dokumentasjon må være på plass?
 

IV         Ulovlighetsoppfølging

I hvilken grad plikter kommunen å følge opp ulovligheter?
Hvordan skal dette skje?
Straff og sanksjoner ved brudd på reglene – overtredelsesgebyr

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse. Du deltar fra egen pc. Gjerne med ekstra skjerm P.s.: Du må likevel huske å velge ditt nærmeste utdanningssenter ved påmelding

Kursplan

Kursstart 10. mars 2023 Dag 1 09:00-15:00 (fredag 10.03) Varighet 6 timer Ansvarlig Camilla D. Carlsen Pris kr 3.450,- Bindende påmelding Ja Påmelding 06.03.2023 16:00 Kurslokale Nettbasert Arrangør SkillUp Network Gruppering Regionale kurs Legg i kalender