Styrekurs for kommunale oppgavefellesskap og IKPR

Felles opplæring for styremedlemmer og representantskap i kommunale oppgavefellesskap og interkommunalt politisk råd i Vesterålen. Målet med kurset er tydeliggjøring av roller, ansvar og oppgaver i de nye enhetene. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig KurslokaleArrangørGrupperingLegg i kalender

07. juni 2023

Målgruppe: styremedlemmer og representantskap i kommunale oppgavefellesskap og interkommunalt politisk råd i Vesterålen. 

Vesterålen regionråd ble fra 1.5.2023 omorganisert til fire nye enheter som følge av ny kommunelov. De nye enhetene er skilt ut til tre nye oppgavefellesskap og ett interkommunalt politisk råd. 

De nye enhetene har fått valgt og konstituert nye styrer og representantskap. Kurset vil være en felles opplæring og gjennomgang av hva dette vil innebære for både de nye enhetene og styrets arbeid og funksjon. 

Den felles opplæringen har som mål å tydeligggjøre roller og ansvar for å trygge enhetene i det videre arbeidet. 

Innhold i kurset: 

Hva kjennetegner et godt styre?
Hvorfor har eier og styret ulike roller?
Hva er de viktigste oppgavene for et styre?
Hva er de viktigste oppgavene for styreleder og daglig leder?
Hva er representantskapets ansvar og rolle?  
Hvordan skape best mulig forhold mellom daglig leder og styret som arbeidsgiver?
Hvilke regler gjelder for habilitet i et styre?

I tillegg vil det på slutten av dagen bli en gruppevis gjennomgang av samarbeidsavtalene for de ulike enhetene. 

Kursplan

Kursstart 07. juni 2023 Dag 1 09:00-15:30 (onsdag 07.06) Varighet 6.5 timer Instruktør Samfunnsbedriftene v/ Håkon A. Riegels og Agnete B. Sommerset Ansvarlig Camilla D. Carlsen Bindende påmelding Ja Påmelding 06.06.2023 16:00 Ledig Frist utløpt Kurslokale Kulturfabrikken, Blåboksen Arrangør RKK Vesterålen Gruppering Regionale kurs Legg i kalender