REKOM: Styrernettverk

Oppstartssamling for styrernettverk med Nord universitet. Satsingsområde for samlingene i den kommende perioden er ledelse av utviklingsarbeid og voksenrollen. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig KurslokaleArrangørGrupperingLegg i kalender

22. februar 2023

Valg av satsingsområde er resultat av kartlegging og analyse av behovene i barnehagene i regionen. Fagutvalg og styrerne har deltatt i prosessen sammen med Nord universitet i å velge ut tema og organisering av tiltakene. 

Tema på første samling er ledelse og lærende organisasjon. 

Påmelding ikke nødvendig - meldes inn kommunevis 

Forberedelsesoppgave:

Hvilke utfordringer står du ovenfor i din barnehage? 
Prioriter de tre viktigste. 
Hva er dine styrker og svakheter som leder? 
Hva er kjennetegnene på at din barnehage er en lærende organisasjon? Prioriter to-tre kjennetegn. 
Hvordan kan du bruke styrernettverket i utviklingen av barnehagen du arbeider i? 

Program 

9.30    Velkommen v/ Merete 
9.40    Presentasjon av tiltak styrernettverk    v/ Tove 
            Prosesskvalitet 
10.00 Kompetanse for fremtidens barnehage v/ Susanne  
10.20 Forberedelsesoppgave  
            Styrere presenterer til hverandre i grupper. 
11.45 – 12.30 Lunsj  
12.30  Presentasjon av gruppearbeid v. Susanne og Tove 
12.45 Faglig innlegg: Ledelse av en lærende organisasjon. Læringskultur 
v/ Tove 
13.30 – 13.45  Pause 
13.45 Kartlegging, analyse. Pedagogisk torg. Presentasjon av verktøy.  
14.15 – 14.30  Pause 
14.-30 – 15. 10 Gruppearbeid i nettverksgrupper 
15.15 Oppsummering av dagen. 
             Evaluering 

Kursplan

Kursstart 22. februar 2023 Dag 1 09:30-15:30 (onsdag 22.02) Varighet 6 timer Instruktør Nord universitet Ansvarlig Camilla D. Carlsen Bindende påmelding Ja Påmelding 17.02.2023 12:00 Ledig Frist utløpt Kurslokale Kulturfabrikken, Blåboksen Arrangør RKK Vesterålen Gruppering Regionale kurs Legg i kalender