Taushetsplikt og samhandling med barnevernet

Vesterålen barnevern inviterer til kompetanseheving i to deler: webinar + kurs. Tema er gjensidighet i samarbeidet mellom helsestasjon, barnehage, skole og barnevernet. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig KurslokaleArrangørGrupperingLegg i kalender Tittel Taushetsplikt og samhandling med barnevernet Kursstart 26. april 2023 Varighet 3.5 timer Påmelding 17.04.2023 16:00 Ledig 29 av 120 ledig Kulturfabrikken RKK Vesterålen Regionale kurs Les mer Meld meg på

26. april 2023 (Frist: 17.04)
Meld meg på

Målgruppe: 

Ansatte i skoler, barnehager, helsestasjon og barnevern i Vesterålen og Lødingen. Ansatte i NAV som samhandler med barnevernet. 

Del 1:  Webinar

Teams, onsdag 8. mars, kl. 12:00-15:30 - gjennomført
Teams, torsdag 16. mars, kl. 12:00-15:30 - gjennomført 

Det er gjort opptak av webinaret. Dersom du ikke har fått deltatt på webinaret kan du kontakte enhetsleder skole/barnehage i din kommune for å få tilgang til opptaket. 

Webinaret omhandler taushetsplikt og samhandling i arbeidet med barn og vil gi en innføring i regler om taushetsplikt for ansatte i kommunen som arbeider med barn. Det vil være fokus på at samtykke fra foresatte og barn kan benyttes som grunnlag for å samarbeide uten å komme i konflikt med taushetsplikten.

Kursholder: Monicha Marthinussen Harjang, Advokat MNA

Del 2: Kurs

Det fysiske kurset vil være en påbygging til webinaret, med fokus på gjensidighet i samarbeidet mellom barneverntjensten og andre kommunale tjenester (helsestasjon, barnehage og skole).

Det  anbefales å ha deltatt på webinaret eller sett opptaket i forkant av kurset. 

Innhold: 

Vi vil, med utgangspunkt i konkrete meldinger og saker, blant annet se på:

 • Barnevernets rolle og ansvar
 • Bekymring og meldeplikt
  • i. Når er meldeplikten inntrådt, med utgangspunkt i ulike eksempler
 • Hva skjer i en barnevernssak, med utgangspunkt i anonymiserte saker
  • i. Når saker henlegges
  • ii.  Når saker går videre til tiltak
 • Når kan barnevernet pålegge hjelpetiltak eller andre tvangstiltak
 • Samarbeid og samordning

Kursholdere: barnevernleder Kari Mortensen, advokat Monicha Harjang, fagleder i Vesterålen Barnevern Sissel Pedersen og avdelingsleder Vibeke Bye. 

Kursplan

Kursstart 26. april 2023 Dag 1 12:00-15:30 (onsdag 26.04) Varighet 3.5 timer Instruktør Flere Ansvarlig Camilla D. Carlsen Priser Standard kr 400,- Bindende påmelding Ja Påmelding 17.04.2023 16:00 Ledig 29 av 120 ledig Kurslokale Kulturfabrikken Arrangør RKK Vesterålen Gruppering Regionale kurs Legg i kalender
Barnevern, av Hoffman, E., NTB. (https://ndla.no/article/15233). CC BY-NC-SA 4.0.