Første samling nettverk PFDK 18.januar

Oppsummering av arbeid og presentasjoner fra første nettverkssamling 18. januar.

24.01.201913:35 Camilla D. Carlsen

Første møte i nettverket hadde hovedfokus på rammeverket som sier noe om lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse og fagfornyelsen.

Nord universitet ved Maja Jensvoll holdt innlegg om rammeverket. 
Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PFDK)

Arne Hjalmar Hansen presenterte NAROM - hva de gjør, undervisningsopplegg og videreutdanningstilbud for lærere. 

Forberedelse, program og presentasjoner finner du til venstre. 

Program

Presentasjon skoleutvikler

Presentasjon NORD universitet

Presentasjon NAROM