super:bit skole

Nordnorsk vitensenter besøkte alle kommunene i Nord-Norge med kurs og opplæring til lærere og elever på 6. trinn. De var i Vesterålen høsten 2020.

07.01.202010:57 Camilla D. Carlsen

NRK går sammen med Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding i et felles prosjekt for å lære barn og unge programmering, i skolen og i kodeklubber på fritida. Den nye satsingen kalles super:bit.

super:bit skole er et skoleprogram som er utviklet av vitensentrene i Norge. Det er en del av Den teknologiske skolesekken, en nasjonal satsing i regi av Utdanningsdirektoratet. Hensikten er å skape basis programmeringsforståelse hos kommende generasjoner i norsk skole i tråd med nye læreplaner.

Leveransen til skolene er lærerkurs og besøk fra Vitensenteret med undervisningsopplegg for 6.trinn. 

Lærerkurs- 3 timer, innføring i programmering og bruk av micro:bit. Skoler som ønsker besøk av Vitensenteret og utstyrspakke må sende to mellomtrinnslærere på kurs.

Skolebesøk
Vitensenteret gjennomfører skolebesøkene og opplæringen i super:bit på 6.-trinn etter gjennomførte lærerkurs. Undervisningsopplegget varer i 2 timer. For skoler med få elever, vil det være mulig å gjennomføre skolebesøkene for hele mellomtrinnet.

Utstyrspakker - deltakelse på lærerkurs gir gratis klassesett som skal brukes i undervisningen når Vitensenteret kommer på skolebesøk og klassen skal gjennomføre super:bit-oppdraget. Utstyrspakkene består av micro:bits, oppgraderte bit:bot, ekstrautstyr og oppbevaringsboks. 

Les mer om super:bit på vitensenter.no/superbit/, click to open in lightbox