Skole og SFO

RKK og skoleutvikler bistår kommunene i Vesterålen og Lødingen med regionalt kompetanse- og utviklingsarbeid i skole og sfo. Satsingsområdene for skole for perioden 2020-23, er LK20, digital kompetanse og tilpasset opplæring. I sfo-ledernettverket er tema ny rammeplan.