Fagsamling barnehage og skole

Statsforvalteren arrangerer fagsamling for offentlige og private eiere og ledere i barnehage og skole, barnehagemyndighet og PP-ledere.

4. november