Webinar for potensielle sensorer sentralt gitt eksamen grunnskolen vår 2023

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet arrangerer Statsforvalterene i Nordland og Troms og Finnmark webinar om sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen våren 2023.

25. oktober kl. 10.00 - 15.00