Årshjul regional kompetanseutvikling 2023-2024

Årshjul for regional kompetanseutvikling for barnehage, skole og sfo i Vesterålen og Lødingen.

Årshjulet oppdateres fortløpende på RKK sine nettsider. 

Sist oppdatert 07.09.2023

Årshjul 2023-2024