Hans Arne Norbakk

Mobil: 468 87 660
hans.norbakk@vestreg.no

Fagkonsulent

Fagkonsulent for helse og omsorg og koordinator for prosjekt velferdsteknologi