Gruppe 2: Kurs for assistenter og fagarbeidere, mars+mai

Fagakademiet tilbyr i samarbeid med RKK Vesterålen kompetanseheving for assistenter og fagarbeidere i barnehagen. Dette er andre gang kurset holdes i Vesterålen.

Informasjon gruppe 2: mars+mai
29.01.201910:24 Camilla D. Carlsen

Kurset går over fire dager, fordelt på to samlinger. Samlingene består av forelesning, gruppearbeid, refleksjon og observasjon. Mellom samlingene skal deltakerne ha hjemmeoppgaver som gjennomføres i egen barnehage. 

Temaene på samlingen er knyttet opp mot ny Rammeplan for barnehager.

Samlinger

1. samling: 26. + 27. mars  
2. samling: 7. + 8. mai 

Samlingene foregår på dagtid 


Sted: Kulturfabrikken, Sortland 

Tema 1. samling: 

  • Introduksjon til kursinnhold og tema
  • Rammeplan for barnehagen
  • Barns medvirkning /  barnesamtaler
  • Foreldresamarbeid
  • Observasjonsmetoder
  • Hjemmeoppgaver og avslutning

Presentasjoner fra første samling

Hjemmeoppgave

Etter første samling ble det delt ut hjemmeoppgaver som skal gjennomføres i egen barnehage. Oppgaven deles ut på første samling.

Tema 2. samling: 

  • Verdier og motivasjon
  • Selvledelse 
  • Teamarbeid
  • Veiledning

Praktiske opplysninger

Kursdeltakerne må ha med eget eksemplar av Rammeplan for barnehagen og skrivesaker. 

Parkering: Gratis parkering på Kulturfabrikken sin parkeringsplass. Denne ligger på nordsiden av Kulturfabrikken (siden mot Circle K). 

For de som har lengst reisevei (Andøy, Lødingen, Bø), dekkes overnatting på Sortland. Det serveres kaffe, frukt og lunsj. 

For overnatting og innmelding av matallergier kontakt Camilla på RKK Vesterålen. camilla.carlsen@vestreg.no

Program andre samling

Program første samling

Presentasjoner fra 1. samling 26. og 27. mars