Gruppe 2: Presentasjoner fra første samling, 26. og 27. mars

Presentasjoner fra forelesningene, svar på gruppeoppgaver, hjemmeoppgave, skjema og maler.

Presentasjoner, oppgaver, skjema, gruppe 2
04.04.201913:18 Camilla D. Carlsen

Vi har samlet alle dokumentene fra den første samlingen. Informasjon om neste samling vil bli sendt ut og lagt på kurssiden etter hvert som neste samling nærmer seg. 

Presentasjoner:

  • Kompetansestrategi for barnehager (lenke) 
  • Rammeplan for barnehagen
  • Foreldresamarbeid
  • Barns medvirkning
  • Voksenrollen i barns medvirkning
  • Observasjon i barnehagen

Svar fra gruppeoppgaver: 

Observasjon i barnehagen - skjema og maler: 

Hjemmeoppgave

Hjemmeoppgaver mellom samling 1 og 2:

Alle skal skrive et refleksjons- /veiledningsnotat som vi skal bruke på samling 2.

Et veiledningsnotat er et skriftlig notat som beskriver hva du ønsker å få veiledning på. Prøv å vær så konkret som mulig. Det kan være en beskrivelse av en situasjon du opplever som vanskelig, spørsmål du har eller en sak du ønsker å reflektere rundt.

Se vedlagt mal her (pdf) eller som vedlegg under (word dokument)

De som ønsker kan også skrive en praksisfortelling. Bruk litt tid på et avdelingsmøte og reflekter rundt fortellingen med dine kollegaer.

Vedlegg:

Rammeplan for barnehagen

Foreldresamarbeid

Barns medvirkning

Voksenrollen i barns medvirkning

Observasjon i barnehagen

Mer informasjon om kurset, gruppe 2