Gruppe 2: Presentasjoner fra andre samling, 7. og 8. mai

Presentasjoner og oppsummeringer fra arbeid i grupper.

Presentasjoner samling 2, gruppe 2
14.05.201913:34 Camilla D. Carlsen

Andre samling 7. og 8. mai

 • Oppsummering og erfaring fra forrige samling
 • Motivasjon og verdier, forelesning og oppgaver
 • Hva er veiledning? Øvelse i grupper 
 • Hvordan kan veiledning øke selvledelse? 

 • Teamarbeid, forelesning og øvelser
 • Selvledelse og tankestiler
 • Arbeidsglede og humor i arbeidsdagen
 • Videre kompetanseutvikling
 • Presentasjon fra karrieresenteret
 • Evaluering 

Presentasjoner

 • Motivasjon og verdier, Ann-Elin 
 • Veiledning, Bente
 • Teamarbeid, Bente 
 • Selvledelse og tankestiler, Ann-Elin
 • Karrieresenteret, veiledning og veien til fagbrev, Gry Roness
Vedlegg
 • Oppsummering gruppeoppgaver, veiledning (word dokument)

Motivasjon og verdier

Veiledning

Teamarbeid

Selvledelse og tankestiler

Presentasjon fra karrieresenteret

Relaterte artikler