Nettverk for barnehage

I Vesterålen er det etablert to nettverk for barnehage. Et styrernettverk for alle styrerne i regionen og et regionalt kompetansenettverk.

05.11.201814:17 Camilla D. Carlsen