Fagdag styrere og ped.ledere 23./24. feb

Analysemodeller og caser

23.02.202109:00 Camilla D. Carlsen

Her ligger analysemodell og caser i word-format (under) og som pdf (til venstre) som kan lastes ned

Analysemodell

Case 1 Regnbuen 

Case 2 Mummidalen

Case 3 Torpet

Rapporter og studier nevnt på fagdagen: 

Kvalitet i barnehagen, i denne rapporten presenteres dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode Barnehager for barn i Norge (GoBaN, www.goban.no).

Økt barnehagelærertetthet og hverdagskvalitet i barnehagen

Rapporter og studier

Kvalitet i barnehagen, i denne rapporten presenteres dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode Barnehager for barn i Norge (GoBaN, www.goban.no).

Økt barnehagelærertetthet og hverdagskvalitet i barnehagen

Analysemodell

Case Mummidalen

Case Torpet

Case Regnbuen