Videreutdanning for ansatte i barnehage

Tilretteleggingsmidler for barnehageeiere

Barnehageeier vil motta 70 000 kr i tilretteleggingsmidler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud som Utdanningsdirektoratet har igangsatt.

Tilretteleggingsmidlene skal komme den barnehageansatte til gode slik at den ansatte kan gjennomføre studiet. Midlene kan brukes til å dekke vikarutgifter når den ansatte er på studiesamling, kjøp av bøker, betaling av reiseutgifter, oppholdsutgifter og semesteravgift.

Les mer om ordningen på Utdanningsdirektoratet sine sider

Regjeringen vil løfte kvaliteten i barnehagen, styrke etter- og videreutdanning for de ansatte og utdanne flere pedagoger.

udir.no
22.01.201815:08 Camilla D. Carlsen
Videreutdanning for barnehagelærere - Kompetanse for fremtidens barnehage 

Fra 1. februar kan barnehagelærere søke om videreutdanning med studiestart høsten 2019.

Satsingen på barnehage gir utviklingsmuligheter og kompetansetiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagene. Vi har laget en oversikt over aktuelle tilbud for barnehageansatte i regionen. Noen av tilbudene vil være mulig å kombinere med jobb.

 

Tilbud fra UiT Norges arktiske universitet høsten 2019:

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehage
På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr UiT- Norges arktiske universitet ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen. Studiet er på 30 studiepoeng og er organisert med studiesamlinger fordelt over 3 semester. Fullført studie vil kunne innpasses i masterstudier som omhandler utdanningsledelse.

Udir.no - Styrerutdanning

Tilbud fra Nord universitet høsten 2019:

Nord universitet tilbyr høsten (2019) tre videreutdanningstilbud for barnehagelærere, og en tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for ansatte med en annen treårig pedagogisk utdanning som kvalifiserer til arbeid i barnehagen.

  • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk - Bodø
    TiB er videreutdanning for kvalifisering til arbeid i barnehage for fire kategorier bachelorkandidater. TiB 1 og 2 bygger på kunnskapene fra bachelorgradene, og retter den på 200-nivå mot det lekende og faglige barnehagearbeidet i dagens og fremtidens mangfoldige og sammensatte barnehage. Det legges vekt på refleksjonen over egen barnehagepraksis. Utdanningen tilbys ved Nord universitet høsten 2019.

Helt nettbasert studie som kan følges fra hele landet: 


Søknadsfrist: 1. mars
Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1. mars. Du søker via Udir sine sider. 

Udir.no - Videreutdanninger