Nettverk digital kompetanse

Lærende nettverk med samlinger 2 dager pr semester

11.02.202114:00 Camilla D. Carlsen

Nettverket har en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hver kommune.

Mål for nettverket:       

 • styrke det profesjonsfaglige fellesskapet
 • bidra til at lærere og ledere får god kjennskap til og forståelse for rammeverket for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse – og hva det vil si for skolens praksis
 • bidra til å høyne den profesjonsfaglig digitale kompetansen hos lærere og ledere i regionen
 • trygge lærere i god klasseledelse i (det digitale) klasserommet
 • utveksle og dele erfaring, kompetanse, undervisningsopplegg og metoder til bruk i klasserommet, på tvers av skoler i Vesterålen
 • Utvikle og dele gode undervisningsopplegg og god undervisningspraksis
 • Trygge deltakerne i å delta aktivt i å lede utviklingsarbeidet i skolen
 • Ta med erfaringer fra nettverket tilbake til skolen, og fra skolen til nettverket, slik at både egen og andres praksis kan endres
 • Støtte hverandre i skolehverdagen
 • Jobbe fram en plan for elevenes digitale kompetanse på 1.-10.trinn, med utgangspunkt i en felles forståelse for grunnleggende digitale ferdigheter i de ulike fagene
 • Samarbeide med Cerpus om å utvikle og prøve ut gode, digitale læringsressurser og delingsarenaer
, click to open in lightbox