Læring på digitale flater

«Læring på digitale flater 2021» - heldigital interaktiv læringsopplevelse med fokus på dybdelæring, engasjement, fagfornyelsen og unntaksskolen.

11.02.202114:05 Camilla D. Carlsen

De fire onsdagene vil fokusere på hvert sitt viktige tema: “Å engasjere elevene”, “Fagfornyelsen i praksis”, “Dybdelæring” og “hva vet vi om unntaksskolen så langt?”. Alle temaene vil presenteres i kontekst av tiden vi lever i med rask digital utvikling, ny læreplan og pågående pandemi. Det vil være sterkt fokus på praksisnære tilnærminger og historier fra virkelige klasserom.

Læring på digitale flater , click to open in lightbox