Evaluering av fagfornyelsen (2019-2025)

En forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen, Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020).

20.03.202113:21 Lisa Marie Schønsee

Det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved UiO fikk sommeren 2019 tildelt midler til en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen.

Mer enn 20 forskere deltar, og bidrar med ulike perspektiver og tilnærminger i sine analyser i fire delprosjekter der man studerer utviklingen av det nye læreplanverket, fortolkninger og iverksettingsprosesser på skoleeier- og skolenivå, fagfornyelsens møte med klasseromspraksise og elevers erfaringer og opplevelser.

Foreløpig er to av fire delrapporter ferdigstilt:

Du finner mer om prosjektet på Udir sine sider her, og på UiO sine sider her

Evaluering av fagfornyelsen, delrapport 1

Evaluering av fagfornyelsen, dellrapport 2

Evaluering av fagfornyelsen, delrapport 1, click to open in lightbox