Nye læreplaner i fag

Lokalt arbeid med læreplaner i fag

11.02.202110:06 Camilla D. Carlsen

"Alle skoler og skoleeiere må forberede seg på å ta i bruk det nye læreplanverket. Skoleeier har et overordnet ansvar for at elevene får opplæring som er i tråd med læreplanverket" (Udir)

Støtte til innføring av nye læreplaner i fag

Om læreplanverket, LK20

Søk i læreplaner, LK20