Overordnet del

Hvordan jobber vi med overordnet del av læreplanverket?

11.02.202110:09 Camilla D. Carlsen

1. Opplæringens verdigrunnlag

2. Prinsipper for læring, utvikling og danning

3. Prinsipper for skolens praksis