Overordnet del

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen.

11.02.202110:09 Camilla D. Carlsen

Overordnet del er en del av læreplanverket, og hovedmålgruppen er alle som har et ansvar for opplæringen: Lærere, instruktører, assistenter, skoleledere, skoleeiere, andre yrkesgrupper i skolen og lærebedrifter.

Overordnet del av læreplanverket

  • gjelder for grunnopplæringen i Norge. Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring.
  • utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen.
  • beskriver det grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen.
  • skal også ligge til grunn for samarbeidet mellom hjem og skole.
  • har status som forskrift sammen med resten av læreplanverket, og må leses i lys av opplæringsloven og annet relevant regelverk som gjelder for opplæringen i skole og lærebedrift.

, click to open in lightbox