Nasjonale sentre

Det er ti nasjonale sentre, som på ulike satsingsområde har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa. IKT-plan er en åpen nettside for alle som jobber med digitale ferdigheter i barnehage, skole og lærerutdanningen.

18.12.201813:22 Camilla D. Carlsen

På nettsidene til de nasjonale sentrene finner du læringsressurser, fagstoff, inspirasjon og praksiseksempler til skole og barnehage. 

Fleirkulturell opplæring