Språkløyper

Språkløyper.no inneholder kompetanseutviklingspakker som skal brukes i profesjonelle læringsfellesskap i barnehager og skoler over tid, og er gratis å bruke.

Kompetansepakke
28.01.201914:34 Camilla D. Carlsen

Kompetanseutviklingspakkene presenterer ulike aktiviteter og temaer som er sentrale for språkutvikling hos alle barnehagebarn.

Kompetanseutviklingspakkene skal brukes til felles, profesjonell kompetanseutvikling på den enkelte arbeidsplass, og ledes lokalt av ledere og ressurspersoner. Hver slik pakke består av mellom fire og ti økter på 40-60 minutter som brukes med ca fire ukers mellomrom.

Deltakelse i Språkløyper er uforpliktende, og alle har tilgang til pakkene. Det anbefales å delta på oppstartssamlingene, men det er mulig å gjennomføre Språkløyper uten å ha deltatt på disse. Da må den som skal lede arbeidet selv sette seg inn i innholdet i de forskjellige kompetanseutviklingspakkene.

Les mer om Språkløyper og se kompetanseutviklingspakkene på språkløyper.no  

Oppstartssamlinger for språkløyper, våren 2019

, click to open in lightbox