IKT-plan barnehage

IKTplan.no er en åpen, gratis nettside for alle som jobber med digitale ferdigheter i barnehage, skole og lærerutdanningen.

Aktiviteter og kompetansepakke
28.01.201914:57 Camilla D. Carlsen

iktplan.no

På iktplan.no finner du

  • forslag til ulike aktiviteter med digitale verktøy ansatte i barnehagene kan gjennomføre sammen med barna
  • kompetansepakker til barnehagene med tema digital dømmekraft og digital kreativitet 

Les mer på iktplan.no 

iktipraksis.no

Deling av digital pedagogisk praksis.
Inspirasjon og forslag til aktiviteter i barnehagen.

Finn ut mer på iktipraksis.no 

, click to open in lightbox