Kompetanse for fremtidens barnehage

Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022.

24.10.201811:01 Camilla D. Carlsen

Kompetansestrategien er et viktig virkemiddel for å støtte implementeringen av ny rammeplan. 

Mål

Sikre alle barne barnehagetilbud av høy kvalitet

Delmål

Kompetansetrategien skal bidra til at

  • andelen barnehagelærere øker
  • andelen barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen øker
  • alle ansatte i barnehagen får mulighet til videreutdanning
  • flere barnehagelærere i barnehagen har kompetanse på mastergradsnivå
  • alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling

Målgruppe for strategiens tiltak

Alle grupper av ansatte som arbeider direkte med barna i barnehagen: styrere, barnehagelærere og andre pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og andre assistenter.

Tematiske satsingsområder 

  • Barnehagen som pedagogisk virksomhet
  • Kommunikasjon og språk
  • Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning
  • Barnehagens verdigrunnlag 

Hovedsatsingen skal være på barnehagebasere kompetanseutviklingstiltak.

Kompetanse for fremtidens barnehage