Regional fagsamling barnehage 8. november

Fylkesmannen i Nordland arrangerte regionale fagsamlinger for barnehage i Nordland i november 2019. Tema for samlingene er kompetanseutvikling og rammeplanen.

18.11.201913:10 Camilla D. Carlsen

8. november var det regional fagsamling på Sortland. På programmet sto REKOM (regional ordning for kompetanseutvikling barnhage, spesialpedagogikk i praksis og rammeplan. 

Presentasjoner fra dagen: 

  • Kompetanseutvikling i barnehagene, REKOM v/Gisle Berg, FmNo
  • Universitetets rolle i REKOM v/Ann Gøril Hugaas, Nord universitet
  • Rammeplan og kompetanseheving v/Vibeke Mæhlum, FmNo 
  • Spesialpedagogikk i praksis v/Malin Bruun, FmNo

8. november var det også lansering av ny stortingsmelding: 
Meld. St. 6 (2019–2020)
Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Kompetanseutvikling i barnehagene, REKOM
Universitetets rolle i REKOM
Rammeplan og kompetanseheving
Spesialpedagogikk i praksis