Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagene i Nordland

Planen beskriver satsingsområder og organisering av REKOM i Nordland og skal bidra til å avklare roller og ansvar til de ulike aktørene.

03.01.202014:20 Camilla D. Carlsen

I Nordland har vi gode tradisjoner for regionalt samarbeid i barnehagesektoren. I REKOM (Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage) er det ønske om å bygge videre på disse strukturene.

Nordland fylke er delt opp i 8 kompetanseregioner. Vesterålen og Lødingen utgjør en av disse kompetanseregionene som skal samarbeide om kompetanseutvikling for barnehage. 

Kompetansetiltakene i hver region skal baseres på kartlagte behov i barnehagene. Nord universitet er utviklingspartner i ordningen.