Kurs og kompetanse

RKK arrangerer kurs og kompetansehevende tiltak for alle kommunalt ansatte i Vesterålen og Lødingen.

29.11.201611:20 Camilla D. Carlsen