Fagnettverk

RKK driver en rekke fagnettverk. Nettverkene er viktige i arbeidet med erfaringsutveksling og felles kompetanse.

15.11.201612:58 Camilla D. Carlsen

Kompetansedeling på tvers av kommunene er verdifult! Gjennom nettverkene møtes faggruppene for å diskutere, dele erfaringer og koordinere arbeid innenfor sine fagfelt.

For RKK er nettverkene spesielt viktige når vi utarbeider kompetanseplaner og tiltak til de ansatte innen de ulike fagområdene. Vi bruker nettverkene for å utvikle tilbud og skape gode delingsarenaer for fagfolk. 

Nettverkene velger sin egen leder, setter egen agenda og møtes 3-5 ganger i året. Utgifter til drift av nettverkene dekkes av RKK. 

Nettverkene opprettes ved behov og evalueres årlig av Kompetanseutvalget, Helse- og omsorgslederforum og Oppvekstforum.