Personal og ledelse

Ut fra kommunenes behov tilbys kurs i konflikthåndtering, oppfølging av sykefravær, lederskap og personalhåndtering.

Vi har over flere år arrangert kurs for ledere og mellomledere. Vi ønsker å fortsatt tilby praktisk lederopplæring enten som nettkurs eller fysiske kurs i Vesterålen. Tidligere har vi tilbudt skreddersydde opplegg i samarbeid med forelesere fra UiT og Fagakademiet. 

Ut fra behovene i kommunene kan vi også sette opp opplæring og kurs i personalfaglige tema, både innen juss og regelverk, men også motivasjon og personaladministrasjon.