Byggesak og kontraktsbestemmelser

I samarbeid med Klimavennlig Kompetanse og NESO kjører vi kurs, studier og opplæring for kommunenes tekniske avdelinger.

Tilbudene til tekniske avdelinger er tematisk rundt lov og avtaleverk, byggesak og kontraktsbestemmelser.

Som en del av samarbeidet med NESO har vi også fått laget et nettbasert prosjektlederkurs - en kortversjon tatt fra NESO-skolen. Disse kursene er åpne for alle kommuner gjennom Klimavennlig Kompetanse og egner seg også godt for private leverandører.

Vi har gjennomført kurs i MVA og innkjøp i Vesterålen, og kan på forespørsel sette opp slike tilbud både som fysiske kurs og som nettkurs.

Ansatte i tekniske avdelinger kan også finne relevante kurstilbud innenfor lov og avtaleverk, HMS og ledelse i de øvrige kategoriene på nettsiden vår.