Lov- og avtaleverk

Kurs i forvaltningsloven, offentleglova, offentlige anskaffelser og HMS. Tilbys årlig som fysiske kurs i tillegg til digitale kurs.

Vi arrangerer som regel årlige fysiske kurs i offentleglova og kommuneloven på vårhalvåret. I tillegg går disse som nettkurs gjennom Klimavennlig Kompetanse.

Dagskurs i HMS for ledere og 40-timers kurs i HMS for verneombud tilbys også gjennom Klimavennlig kompetanse. Kurset «Skriv klart» er også svært nyttig for alle som skriver og utreder i kommunene.

Tilbudet innenfor lov- og avtaleverk varierer litt fra år til år etter innmeldte behov fra kommunene. Når det kommer vesentlige lovendringer og endringer i forskrifter, forsøker vi å sette opp kurs og seminarer i forkant av at endringer trer i kraft.