Styrernettverk

Nettverk for styrere fra alle barnehagene i Vesterålen. Nettverket samles 2-3 ganger i året, og skal styrke fellesskap og samarbeid på tvers av kommunene gjennom felles kompetanse og erfaringsutveksling.

08.10.202110:26 Tore Olsen

Samlinger barnehageåret 2021/2022

Tema: Foreldresamarbeid 

Høst 2021: 20. oktober, Scandic, Sortland 

Vår 2022: 24. mars, Kulturfabrikken, Sortland 

Om styrernettverket

Våren 2018 ble det etablert nettverk for styrere i barnehagene i regionen. 

Nettverket er organisert som lærende nettverk og skal skape fellesskap og samarbeid på tvers av kommunene og bidra til kompetanseheving gjennom felles kompetanse og erfaringsutveksling. 

På første nettverkssamling definerte nettverket selv rammer, mål og organisering for nettverket. Barnehagen som lærende organisasjon og barnehagebasert kompetanseutvikling er overordnet tema for arbeidet i nettverket. 

Samlingene følger dialogkonferansemodellen med:
- forberedelse - teori og praksisoppgave
- faglig innlegg
- praksiseksempel
- drøftinger 


Hensikten er å utvikle barnehagens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder rammeplanens mål og intensjoner gjennom styrergruppen.

Les mer om mål, formål og organisering av nettverket her. 

, click to open in lightbox