ABC-opplæring

Kompetanseheving for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester innenfor fire ulike kompetanseområder - demensomsorg, eldreomsorg, musikkbasert miljøbehandling og utviklingshemming.

RKK setter jevnlig opp ABC-opplæring for kommunene i regionen. Valg av kompetanseområde bestemmes ut fra kommunenes  etterspørsel og behov. 

ABC-opplæringens oppbygging

Opplæringsmodellen er basert på en pedagogisk trinnvis oppbygging. Heftene i hver ABC-perm, er satt inn i en rekkefølge for å gi faglig progresjon. Det samme gjelder for permene.

ABC-opplæringen foregår i kommunene eller regionalt. Den består av tre hovedelementer:

  • ABC-permer – som inneholder temahefter
  • ABC-grupper – tverrfaglig sammensatte refleksjonsgrupper som møtes minst en gang per hefte
  • Fagseminarer – gjennomføres halvårlig med 6 timers varighet

ABC-opplæringen er levert av Nasjonalt senter for alring og helse.

Du finner mer informasjon på ABC-opplæringens egne hjemmesider.