Praksiskandidatkurs

Eksamensforberedende praksiskandidatkurs for helsefagarbeidere. Undervisning og veiledning for ansatte som på bakgrunn av praksis og erfaring ønsker å ta fagbrev.

Praksiskandidatkurset er for de som har lang arbeidserfaring og ønsker å skaffe seg formell kompetanse til å melde seg opp til fagprøven i helsearbeiderfaget.

I samarbeid med OPUS Vesterålen settes det opp praksiskandidatkurs for ansatte i kommunene. Praksiskandidatkurs helsefagarbeider ble gjennomført flere gange rde siste årene. Det settes opp nye kurs på forespørsel fra kommunene og ved tilstrekkelig antall deltakere.  

Du kan melde din interesse via arbeidsgiver eller direkte til RKK. Kontaktperson: Hans Arne Norbakk. 

Gjennomføring

Forelesninger og samlinger blir gjennomført i en kombinasjon mellom stedsbasert og nettbaserte løsninger, der deltakere i de ulike kommunene jobber i grupper.

Kurset er en kombinasjon av stedsbasert undervisning, digital undervisning og videoforelesninger. Det blir gitt ca. 90 timer undervisning og 30 timer veiledning. Det er omtrent 50/50 stedsbasert og nettbasert undervisning. Mesteparten er ikke på nett, men det er mulighet for å følge hele undervisningen digitalt om ønskelig. Det betyr at deltakere ute i distriktene, som ikke har mulighet til å delta fysisk, fint kan delta som en fullverdig deltaker av gruppa via digitale plattformer (Teams).

Kurset har et faglig innhold med aktuelle tema, samt skrivetrening med tanke på skriftlig eksamen.