Fagkurs og etterutdanning

Korte og lengre fagkurs innen akuttmedisinsk eldreomsorg, sårbehandling, konflikthåndtering, demensomsorg, velferdsteknologi, rus og psykiatri.

Kurstilbudet utarbeides etter innspill og kartlagte behov i kommunene. Kurs- og etterutdanningstilbudet for kalederåret legges ut fortlapende på kursportalen. 

 

Kurs 2023

Akuttmedisinsk eldreomsorg

Skreddersydd etterutdanning for å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med alvorlig og akutt syke gamle.

Etterutdanningen går over seks dager og er delt inn i to deler, der del 1 er digital og del 2 er fysisk prosedyretrening på Kulturfabrikken Sortland. Oppstart 26. april. 30 plasser.

Påmelding: RKK Kursportal